top of page
boom.jpeg

Complementaire Holistische Herstelcentra

In de zomer van 2021 is het idee geboren om holistische herstel centra op te zetten. Annemarijn, initiatiefneemster, vertelt dat dit idee is ontstaan uit het gevoel zich niet meer thuis te voelen in de reguliere zorg, die steeds verder verschraalt in tijd en aandacht en, sinds de coronacrisis, van effectieve medicatie tegen covid. Mensen stierven in eenzaamheid zonder toediening van ivermectine of HCQ. Een holistisch hospice zou hierin een oplossing kunnen bieden. Na een aantal gesprekken met anderen trok de initiatiefneemster het plan breder en stelde zich centra voor van de wieg tot het graf. Met een aantal actieve vrouwen om mij heen zijn we aan de slag gegaan om dit idee te gaan manifesteren.

Plan voor de centra

De initiatiefneemster schreef een plan waarin groepen mensen samen de basis vormen voor de zorg en behandeling in een centrum, door het zelfgenezend vermogen dat ieder mens in zich heeft te versterken. Voor elke persoon die zich aanmeldt, wordt een intake gehouden om een traject te bepalen dat vaak een complementaire holistische benadering heeft. Van voeding tot meditatie, van yoga tot helpen in de tuin, van therapie met paarden tot gesprekstherapie.

De groepen in de centra bepalen samen het karakter van het gezondheidshuis. Zo kunnen er centra ontstaan voor perinatale zorg (van vruchtbaarheidsvragen en zwangerschapsbegeleiding tot bevalling), maar ook een centrum voor versterking van ouderen of jongeren tot respectvol sterven in een hospice.

 

Communities

Naast herstelcentra ziet de initiatiefneemster kleine “gemeenschappen” van 20 tot 30 mensen ontstaan die ook zelfgenezend kunnen worden. Daarmee bedoelt ze dat door de kleine groep en de betrokkenheid van mensen bij elkaar in de gemeenschap, ziekte en gezondheid bijna geen item meer zijn. De groepen kunnen gemengd zijn wat betreft leeftijd, opleiding, afkomst of handicap en kiezen ervoor om samen een samenleving op te bouwen waarin ze voor en met elkaar zorgen. Door te kiezen voor gezond eten, drinken en werk/dagbesteding, door je veilig en gerespecteerd te voelen bij elkaar en door anders om te gaan met stressoren, probeer je een balans te vinden waarin het niet meer nodig is om echt ziek te zijn. In een mindere dag of periode trek je je terug en doe je wat goed voor je is om te herstellen. Je bespreekt dit met de groep en vraagt zo nodig om begeleiding.

Naast het zelfherstellend vermogen kunnen deze centra ook zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk worden. Denk aan bouwen met tweedehands materialen, met natuurlijke materialen zoals klei, hout, stro of wol, met een eigen energie-, water-, riolerings- en voedselvoorziening.

De initiatiefneemster voorziet een uitwisseling van kennis en mensen door heel Europa die elkaar helpen, onderwijzen, stimuleren en inspireren.

 

Bouwteam

Op dit moment doen we alles vrijwillig, we bezoeken locaties in Nederland en denken en doen mee. Inmiddels zijn er zo’n 30 locaties, variërend van 2 bedden tot 500 bedden. Van bed and breakfasts, hotels, groepsaccommodaties, tot een tweemaster en een kasteel.

Om grotere locaties geschikt te maken voor bewoning en therapie, hebben we een bouwploeg opgericht die af en toe op verschillende locaties aan het werk is. De werkzaamheden bestaan uit opruimen, schoonmaken, reparatiewerkzaamheden, schilderen, vloeren leggen en elektriciteit controleren en vervangen. We hebben altijd handige handen nodig, dus als u mee wilt doen, meldt u zich dan aan bij de initiatiefneemster.

 

Samenwerking met Avalon Community (voorheen Free Spirits Community)

Om de centra op te zetten en ze op langere termijn winstgevend te maken, hebben we geld nodig. Geld om reiskosten te betalen, om te verbouwen, om moestuinen aan te leggen, om de plaatsing van cliënten te betalen en eventueel om de verzorgers en therapeuten te betalen. In de toekomst zou het het beste zijn als dit met een gesloten beurs zou kunnen in de vorm van ruilen en delen op basis van het principe van overvloed: iedereen geeft/deelt vanuit haar of zijn eigen kwaliteit.

Onlangs maakten we kennis met Avalon Community. Een platform voor vrije mensen die een nieuwe aarde willen creëren door te leven in liefde en verbinding, in harmonie en respect voor elkaar en de natuur. Er is een online en een offline gemeenschap die actief bezig zijn met het manifesteren van deze nieuwe aarde. 

In overleg hebben we besloten dat de “complementaire holistische healing centra” goed passen binnen de visie van Avalon Community. Daarnaast kunnen we nu fondsen ontvangen om te blijven doen wat onze missie is: letterlijk bouwen aan een nieuwe wereld waarin we samen leven in en met de natuur, zorg, onderwijs, voedsel organiseren vanuit de principes van overvloed!

 

Afbeelding1.jpg
Afbeelding2.jpg
bottom of page